tekst wstep na strone

W dniu 28 kwietnia 2012 rozpocz?li?my uroczy?cie sezon ?eglarski 2012 r Przybyli go?cie z YKP…
Informujemy , ?e mo?na ju? slipowa? ?ódki na przystani YKP Nowy Targ Mizerna. Zapraszamy -…
Rozpoczynamy przygotowania przystani do sezonu- prosimy  ch?tnych do pomocy o przybycie na przysta? w sobot?…
   Wszystkim cz?onkom YKP Nowy Targ , ich rodzinom , sympatykom ?eglowania, ?yczymy wszystkiego najlepszego,…
Nasz Klub posiada DZ-t? , któr? mo?na wyczarterowa?.Poni?ej tekst o DZ-cie /za ?aglami/  T? szkoleniow?…
Serdecznie zapraszamy na otwarcie sezonu ?eglarskiego 2012r  Podniesienie bandery YKP odb?dzie si? 28 kwietnia 2012r…
Kronika YKP Nowy Targ napisana i zredagowana przez  Bohdana Gaw?skiego. ?ycie klubu opisane  jest od…
Powsta?a sekcja bojerowa przy naszym klubie, na razie" jednobojerowa", ale zawsze co? na poczatek. Pierwsze…
W dniu 15.08.2011 odby?y si? 13. Regaty o Zielon? Wst?g? Jeziora Czorszty?skiego. Wystartowa?o w nich…
Serdecznie zapraszamy na przysta? YKP Nowy Targ w Mizernej, powiat Nowy Targ, nad Zalewem Czorszty?skim…
19 grudnia 2009 r. w ?wietlicy Nadle?nictwa Nowy Targ ul. Kowaniec 70 zorganizowano op?atek. Zarz?d…
W dniach 05 i 06 grudnia 2009roku w Warszawie odby? si? XXVIII zjazd delegatów YKP.…
Na uroczysto?? zako?czenia sezonu przybyli zaproszeni przez Zarz?d go?cie: Burmistrz Nowego Targu Marek Fry?lewicz, Komandor…
Z inicjatywy wi?kszo?ci cz?onków Klubu w dniu 28 sierpnia 2009 r. zwo?ano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie…
Strona 8 z 8